Gegevensbescherming

 

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Wij, Manuka Health New Zealand Ltd, nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en houden ons strikt aan de regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.De volgende verklaringen geven u een overzicht van welke persoonlijke gegevens van websitebezoekers door ons voor welk doel worden verzameld, waarvoor we de op deze manier verzamelde gegevens gebruiken, hoe we de bescherming van deze gegevens waarborgen en hoe u altijd informatie kunt krijgen over relevante informatie en uw toestemming voor het gebruik van gegevens kunt intrekken.

VERZAMELING, OPSLAG EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de volgende van uw persoonsgegevens: (a) in de context van louter websitegebruik: geanonimiseerd IP-adres, type en omvang van de website-elementen waartoe u toegang hebt gehad, datum en tijdstip van toegang en (in het geval van toegang tot de website via een link) de laatst bezochte URL; b) in de context van het gebruik van het contactformulier: Uw naam en voornaam, uw e-mailadres en uw postadres; en c) voor het incidenteel organiseren van prijsvragen via onze sociale media (met name op Facebook en Instagram).De onder a) genoemde gegevens gebruiken wij voor het plaatsen van cookies en evaluaties in het kader van Google Analytics (zie toelichting hieronder bij het betreffende trefwoord), de onder b) en c) genoemde gegevens alleen voor het afhandelen van uw aanvragen en de prijsvragen (de gegevens worden daarna gewist en niet aan derden doorgegeven).

 

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Dit betekent dat wij een tekstbestand op uw computer of browser opslaan waarin wij bepaalde gebruiksinformatie opslaan. Wanneer u onze website opnieuw gebruikt, wordt het tekstbestand gelezen zodat onze website u kan herkennen en, indien nodig, kan aanpassen aan het door u gewenste gebruikersgedrag. Wanneer u onze website voor het eerst gebruikt, wordt onderaan op de homepage een mededeling over het gebruik van cookies weergegeven. De geldigheidsduur van onze cookies is maximaal één jaar.U heeft altijd de mogelijkheid om het hierboven beschreven cookiegebruik te deactiveren, het gebruik van de website is ook mogelijk zonder deze. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.U kunt de omgang met cookies zelf bepalen via de instellingen van uw internetbrowser.U kunt bijvoorbeeld. U kunt bijvoorbeeld uw internetbrowser zo instellen dat u in ieder geval wordt geïnformeerd wanneer een cookie op uw computer wordt geplaatst of alle cookies via uw browser deactiveren (hoe u de omgang met cookies correct kunt wijzigen of bijwerken, kunt u vinden in het helpmenu van uw browser).Wij gaan er dus van uit dat u akkoord gaat met het plaatsen van cookies als uw browser dit toestaat.Het gebruik van cookies vindt ook plaats via het gebruik van de analysesoftware “Google Analytics” (zie speciale toelichtingen hieronder).

 

GOOGLE ANALYTICS

Wij gebruiken Google Analytics voor de website. Dit is een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten over de verwerking van gegevens en voldoen volledig aan de eisen van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt ook gebruik van cookies (zie de toelichting hierboven onder “Cookies”), die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens met Google Analytics vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Jedoch, als u de website bezoekt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort vanwege de zogenaamde IP-anonimisering op deze website. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden verzonden en daar worden ingekort.Namens ons zal Google de geanonimiseerde IP-adressen en relevante gebruiksgegevens gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik te leveren.Het IP-adres dat door uw browser als onderdeel van Google Analytics wordt verzonden, zal niet met andere gegevens van Google worden samengevoegd.U kunt de opslag van cookies die door Google Analytics op uw computer worden ingesteld, voorkomen door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.Informationen. Ga voor de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van Google naar http://www.google.com/analytics/terms/de.html en https://www.google.de/intl/de/policies.

 

SOCIAL MEDIA

Op onze website vindt u links die u, wanneer erop wordt geklikt, naar de pagina van de desbetreffende netwerkoperator brengen (namelijk de Manuka Health-pagina op Facebook en Instagram).De gegevensverzameling en het gegevensgebruik die via de omleiding plaatsvinden, vallen onder de verantwoordelijkheid van de operator van het desbetreffende sociale netwerk.Voor informatie hierover verwijzen wij u naar de privacyverklaring van de desbetreffende netwerkoperator.

 

UPDATES VAN DEZE NOTA‘S

In zijn vonnis van 12 mei 1998 heeft de arrondissementsrechtbank Hamburg geoordeeld dat het plaatsen van links ook leidt tot medeverantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte pagina’s. Volgens de arrondissementsrechtbank kan dit alleen worden voorkomen door zich uitdrukkelijk van deze inhoud te distantiëren. Onze internetpagina’s bevatten links naar andere pagina’s op het internet. Voor al deze links en links van ons forum geldt: Wij willen uitdrukkelijk benadrukken dat wij geen enkele invloed hebben op de vormgeving en de inhoud van de gelinkte pagina’s. Daarom distantiëren wij ons hierbij uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte pagina’s en maken ons de inhoud ervan niet eigen. Deze verklaring geldt voor alle links en voor alle inhoud van de pagina’s waarnaar wij linken. Wij distantiëren ons ook van de inhoud van ons forum.